PROJEKT: LABORATOŘ

Realizací projektu žadatel docílí špičkově vybavené laboratoře, která bude schopna řadu VIK realizovat "in house", a tak nebude nutné je outsourcovat. Cílem předkládaného projektu je rozšíření stávající kapacity vývojového centra o technologii, která umožní zvyšování konkurenceschopnosti podniku v důsledku realizace vlastních VaV aktivit a inovací vlastních produktů.

 

Náplní předloženého projektu je pořízení technologie – hmotnostního spektrometru, která žadateli zajistí realizaci mikrobiologické diagnostiky nejmodernějším způsobem laboratorní diagnostiky – hmotnostní spektrometrií, a to za využití vlastních kapacit.

 

V rámci projektu bude dosaženo zavedení nové a progresivní technologie do výroby, kde zejména inovace diagnostického procesu, která mj. zvýší produktivitu podniku, sníží požadavky na outsourcované služby, zejména umožní rozšíření služeb směrem k zákazníkům v oblasti veterinární diagnostiky s vyšší přidanou hodnotou.

 

ADRESA

Labmediaservis s.r.o.

Národní 84

551 01 Jaroměř

KONTAKT

info@labmediaservis.cz

+420 702 120 241