tel:+420 702 120 241

Acetamid bujón

Zkratka:ACD
Trvanlivost:90 dní
IVD:Ano
Balení:Zkumavka

Detail zboží

Acetamid bujón se používá k potvrzení nefermentujících gram-negativních bakterií, zvláště Pseudomonas aeruginosa.

Testovaný vzorek vody filtrujte přes sterilní celulózový membránový filtr. Filtr asepticky přeneste na CN agar a inkubujte při 35 ± 2°C 24 hodin. Poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení. Pyocyanin produkující kolonie se vyhodnocují jako Pseudomonas aeruginosa. Kolonie, které pyocyanin neprodukují, je nutné podrobit dalšímu testování pomocí Acetamid bujónu, do něhož se přenesou. Produkce amoniaku z acetamidu se detekuje přidáním Nesslerova činidla. V pozitivním případě vzniká cihlově oranžové zbarvení, což je charakteristické právě pro Pseudomonas aeruginosa.
Princip metody: Acetamid slouží jako zdroj uhlíku a dusíku. Síran hořečnatý, molybdenan sodný a síran železnatý obsahují ionty, které stimulují metabolismus. Fosfáty mají pufrovací funkci v médiu. Chlorid sodný udržuje stálé osmotické prostředí.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Acetamid bujón skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Zkumavky s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Zkumavky s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Acetamid bujón dodáváme v balení po 10 kusech o objemu dle přání zákazníka.