tel:+420 702 120 241

AK agar

Zkratka:AK
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Lahvička

Detail zboží

AK agar se používá k produkci spor Bacillus subtilis které jsou využívány jako inokulum v metodách detekce reziduí penicilinu a dalších antibiotik v mléce a mléčných výrobcích.
Čerstvou kulturu Bacillus subtilis promývejte sterilním fyziologickým roztokem a přeneste na povrch AK agaru v Rouxových lahvích. Lahve jsou poté inkubovány 5 dní při 35 ± 2°C 5 dní. Narostlou kulturu následně rozpusťte v 50 ml fyziologického roztoku a vzniklou suspenzi centrifugujte, supernatant odstraňte a zbylý sediment znovu rozpusťte v čerstvě připraveném solném roztoku a zahřívejte na 70 °C po dobu 30 minut, aby došlo k usmrcení vegetativních buněk a získání suspenze se sporami. Vzniklá suspenze se sporami slouží k detekci penicilinu a dalších reziduí antibiotik v mléčných produktech.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
AK agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

AK agar dodáváme v Rouxových lahvích.