tel:+420 702 120 241

Chromogenní Listeria agar (ALOA)

Zkratka:ALOA
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Chromogenní Listeria agar (ALOA) se používá k izolaci, předběžné identifikaci a určení počtu Listeria spp. a Listeria monocytogenes ve vzorku.
Chromogenní složka X-glukosid (5-brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glukopyranosid) v médiu ALOA je substrátem pro enzym β-glukosidázu, který je společný všem druhům Listeria spp. Vazbu β-glukosidázy na substrát provází barevná reakce, která se projeví zelenomodrým zbarvením kolonií. Diferenciační aktivita média je způsobená enzymem fosfolipázou, který je specifický pro L. monocytogenes a L-α-fosfatidylinositol slouží jako jeho substrát. Lipáza pak způsobí vznik bezbarvého kruhu (haló) kolem kolonií L. monocytogenes. Kombinace těchto dvou substrátů tedy umožňuje odlišit L. monocytogenes od ostatních druhů Listeria spp. přítomností typického bezbarvého haló obklopujícího modrozelené kolonie.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s Chromogenním Listeria agarem (ALOA) pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 24 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.
Při průkazu Listeria spp. ve vyšetřovaném vzorku je většinou zapotřebí předmnožení bakterií ve vhodném selektivním tekutém médiu (např. Fraserův bujón, který také najdete v naší nabídce tekutých kultivačních médií).

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Chromogenní Listeria agar (ALOA) skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.


Chromogenní Listeria agar (ALOA) dodáváme v balení po 10 kusech.