tel:+420 702 120 241

Antimycotic senzitivity agar

Zkratka:AS
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Antimycotic senzitivity agar se používá k testování antimykotické citlivosti pomocí diskové difúzní metody.

Pracovní kulturu očkujte na vytemperovanou plotnu s Antimycotic sensitivity agarem pomocí sterilního vatového tamponu nebo přelitím agaru kulturou. Takto očkované plotny nechte zaschnout maximálně 15 minut. Poté sterilně aplikujte antimykotické disky. Mezery mezi jednotlivými disky by měly být alespoň 24 mm. Po 15 minutách misky otočte dnem vzhůru a inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 20 – 24 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení. Pokud není růst kultury po 24 hodinách na médiu uspokojivý, je možné prodloužit inkubaci na 48 hodin.
 
Antimycotic senzitivity agar je doporučen k testování antimykotické citlivosti diskovou difúzní metodou dle CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Insitute).

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Antimycotic sensitivity agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.


Antimycotic sensitivity agar dodáváme v balení po 10 kusech.