tel:+420 702 120 241

Bile esculin agar

Zkratka:BE
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90, Zkumavka

Detail zboží

Bile esculin agar se používá k selektivní izolaci a předběžné identifikaci streptokoků skupiny D z klinických vzorků, vzorků jídla, farmaceutických produktů a dalších.
Bile esculin agar obsahuje býčí žluč, která inhibuje většinu přídatné mikroflóry. Esculin obsažený v médiu je působením některých bakterií štěpen na esculetin a glukózu. Esculetin reaguje s citrátem železitým a tvoří tmavě hnědý až černý komplex, který se projevuje ztmavnutím půdy v okolí kolonií, což je považováno za pozitivní reakci.
Poznámka: Viridující streptokoky mohou na tomto médiu vykazovat slabou pozitivní reakci.
Bakterie druhu Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus způsobující humánní infekce se na tomto médiu projevují pozitivním esculinovým testem.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s Bile esculin agarem pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 18 - 24 - 48 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Bile esculin agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Bile esculin agar dodáváme v balení po 10 kusech.