tel:+420 702 120 241

Bile esculin azide agar (BEA / BEA55)

Zkratka:BEA
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Bile esculin azide agar se používá k selektivní izolaci a předběžné identifikaci streptokoků skupiny D z klinických vzorků, vzorků jídla, farmaceutických produktů a dalších.

Bile esculin azide agar obsahuje býčí žluč a azid sodný, které inhibují většinu přídatné mikroflóry. Esculin obsažený v médiu je, působením některých bakterií, štěpen na esculetin a glukózu. Esculetin reaguje s citrátem železitým a tvoří tmavě hnědý až černý komplex, který se projevuje ztmavnutím půdy v okolí kolonií. V případě plnění media do zkumavek ve formě šikmého agaru je pozitivní reakce esculinového testu vyhodnocena v případě zčernání více jak poloviny šikmého agaru za 24 - 48 hodin. Pokud se zčernání agaru neobjeví vůbec nebo méně než v polovině šikmého agaru, je test vyhodnocen jako negativní.
Poznámka: Viridující streptokoky mohou na tomto médiu vykazovat slabou pozitivní reakci.
Bakterie druhu Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus způsobující humánní infekce se na tomto médiu projevují pozitivním esculinovým testem.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu/zkumavku s Bile esculin azide agarem pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 18 - 24 - 48 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Výrobek obsahuje azid sodný, který je zdravý škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.
Kultivační půdu Bile esculin azide agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Bile esculin azide agar dodáváme v balení po 10 kusech.