tel:+420 702 120 241

Bile esculin agar - zkumavka

Zkratka:BEZK
Trvanlivost:90 dní
IVD:Ano
Balení:Zkumavka

Detail zboží

Bile esculin agar se používá k selektivní izolaci a předběžné identifikaci streptokoků skupiny D z klinických vzorků, vzorků jídla, farmaceutických produktů a dalších.
Bile esculin agar obsahuje býčí žluč, která inhibuje většinu přídatné mikroflóry. Esculin obsažený v médiu je působením některých bakterií štěpen na esculetin a glukózu. Esculetin reaguje s citrátem železitým a tvoří tmavě hnědý až černý komplex, který se projevuje ztmavnutím půdy v okolí kolonií. V případě plnění media do zkumavek ve formě šikmého agaru je pozitivní reakce esculinového testu vyhodnocena v případě zčernání více jak poloviny šikmého agaru za 24 - 48 hodin. Pokud se zčernání agaru neobjeví vůbec nebo méně než v polovině šikmého agaru, je test vyhodnocen jako negativní.
Poznámka: Viridující streptokoky mohou na tomto médiu vykazovat slabou pozitivní reakci.
Bakterie druhu Leuconostoc, Pediococcus, Lactococcus způsobující humánní infekce se na tomto médiu projevují pozitivním esculinovým testem.

Vzorek očkujte do vytemperované zkumavky s Bile esculin agarem pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou zkumavku inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 18 - 24 - 48 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Bile esculin agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Zkumavky s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
zkumavkys kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.


Bile esculin agar dodáváme v cukrových zkumavkách v balení po 10 kusech.