tel:+420 702 120 241

Bordet Gengou agar 20% BDK + ATB

Zkratka:BGATB
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Bordet Gengou agar 20% BDK + ATB se používá k selektivní izolaci Bordetella spp. hlavně Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis z klinických a ostatních vzorků.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s kultivační půdou pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře ve vlhké komoře při 35 ± 2°C až sedm dní, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.
Poznámka: Po 40 hodinách kultivace se mohou začít objevovat kolonie Bordetella pertusis obklopené zónou hemolýzy. Některé kmeny Bordetella nejsou hemolytické.
Inkubujte naočkované Petriho misky ve vlhké komoře při 35 ± 2°C po dobu sedmi dní s každodenní kontrolou růstu a potvrzením nálezu mikroskopicky.
Někdy mohou kolonie plísní, jakožto doprovodná mikroflóra, maskovat přítomnost kolonií Bordetella pertussis. Z tohoto důvodu je nutné pomocí sterilního skalpelu nebo jehly odstranit část agaru obsahující kolonie plísní.
Kolonie Bordetella pertussis nemusí být viditelné po dobu 2 - 4 dní bez použití mikroskopu nebo zvětšovací lupy. Až po uplynutí kultivační doby sedmi dní mohou být misky se vzorkem vyhozeny a vyhodnoceny jako negativní na přítomnost Bordetella spp. Některé kmeny Haemophilus mohou na médiu Bordet Gengou vyrůstat a zkříženě reagovat s B. pertussis antisérem. Proto je vhodné provést testy závislosti růstu na X a V faktoru.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Tento výrobek obsahuje látky živočišného původu. Z těchto důvodů je doporučeno pracovat s tímto výrobkem jako potenciálně infekčním materiálem a dodržovat pravidla práce obvyklé pro tento typ materiálu.
Výrobek obsahuje cefalexin.

Kultivační půdu Bordet Gengou s 20% BDK skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Bordet Gengou agar s 20% BDK dodáváme v balení po 10 kusech.