tel:+420 702 120 241

Baird-Parker agar

Zkratka:BP
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Baird-Parker agar je selektivně diagnostická půda pro izolaci, identifikaci a určení počtu koaguláza-pozitivních stafylokoků z potravin a jiných vzorků.

Pyruvát sodný obsažený v médiu Baid-Parker chrání poškozené buňky a napomáhá jejich zotavení a zároveň podporuje selektivitu média vůči Staphylococcus aureus. Teluričitan draselný způsobuje černé zbarvení kolonií koaguláza-pozitivních stafylokoků.
Vaječný žloutek obohacuje médium a slouží k identifikaci lecitinázové aktivity, která se projevuje vznikem zóny projasnění okolo černých kolonií. Černé kolonie obklopené touto zónou jsou typické znaky pro koaguláza-pozitivní stafylokoky. Po delší době inkubace se těsně kolem kolonií může vyvinout neprůhledné ohraničení způsobené lipolytickou aktivitou některých mikroorganismů. Na médiu mohou narůst také další bakterie, proto je nezbytné použít koagulázový test či jiný biochemický test pro potvrzení přítomnosti koaguláza-pozitivních stafylokoků.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s kultivační půdou Baid-Parker pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 24 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení. Po další inkubaci při 35 ± 2°C 24 hodin proveďte koagulázový test na typických koloniích.
 
Pro detekci koaguláza-pozitivních stafylokoků ve vzorcích potravin je doporučeno nejdříve pomnožení vzorku v trypton-sójovém bujónu s 1% chloridem sodným po dobu 48 hodin a až poté jeho přenesení na Baird-Parker agar a následné provedení koagulázových testů.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Kultivační půdu Baid-Parker skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Baid-Parker agar dodáváme v balení po 10 kusech.