tel:+420 702 120 241

Clostridium difficile krevní agar

Zkratka:CD
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Clostridium difficile krevní agar se používá k selektivní izolaci a kultivaci Clostridium difficile z klinických a ostatních vzorků.

Přídavek koňské defibrinované krve obsažený v Clostridium difficile agaru zajišťuje vyšší záchyt Clostridium difficile. Cystein podporuje rychlejší růst Clostridium difficile na agaru. Norfloxacin a moxalactam jsou širokospektrá antibiotika, která inhibují růst přídatné mikroflóry.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s kultivační půdou Clostridium difficile krevní agar pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v anaerobní atmosféře při 35 ± 2°C 18 - 48 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.
Poznámka: Identifikace Clostridium difficile na Clostridium difficile krevním agaru je pouze předběžná a vyžaduje další testování jako je např. Gramovo barvení, morfologie, biochemické testy, přítomnost specifického cytotoxinu atd.
Gramovo barvení nemůže být provedeno z kolonií narostlých na tomto agaru z důvodu obsahu antibiotik, které inhibují syntézu buněčné stěny. Pro účel Gramova barvení je doporučeno kolonie kultivovat na obecném médiu bez obsahu antibiotik.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.

Výrobek Clostridium difficile krevní agar obsahuje látky živočišného původu. Z tohoto důvodu je doporučeno pracovat s tímto výrobkem jako potenciálně infekčním materiálem a dodržovat pravidla práce obvyklé pro tento typ materiálu.
Výrobek obsahuje colistin sulfát.

Kultivační půdu Clostridium difficile krevní agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Clostridium difficile krevní agar dodáváme v balení po 10 kusech.