tel:+420 702 120 241

CIN - Yersinia agar

Zkratka:CIN
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

CIN – Yersinia agar se používá k selektivní izolaci a stanovení počtu Yersinia enterocolitica v klinických vzorcích a ostatních vzorcích např. vzorcích jídla.

Bakterie fermentující mannitol, který je v CIN - Yersinia agaru obsažen, médium okyselují, čímž se mění zbarvení pH indikátoru neutrální červeně a kolonie těchto bakterií vyrůstají v růžové až červené barvě. Bakterie nefermentující mannitol vyrůstají v bezbarvých a průhledných koloniích. Deoxycholát sodný a krystalová violeť inhibují gram-pozitivní a některé gram-negativní bakterie. Antibitotika cefsulodin, irgasan a novobiocin zajišťují selektivitu média pro izolaci Yersinia spp.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s kultivační půdou CIN - Yersinia agar pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře při 22 - 35 °C 24 - 48 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.
 
Poznámka: Předběžně identifikovaná Yersinia enterocolitica na CIN - Yersinia agaru by měla být ověřena pomocí biochemických testů.
Pouze pro profesionální použití.

Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Výrobek obsahuje krystalovou violeť.

Kultivační půdu CIN - Yersinia agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

CIN - Yersinia agar dodáváme v balení po 10 kusech.