tel:+420 702 120 241

Čokoládový agar pro kultivaci Campylobacter jejuni

Zkratka:CJC
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Čokoládový agar pro kultivaci Campylobacter jejuni se používá k selektivní izolaci a kultivaci Campylobacter spp. se současnou inhibicí i Candida albicans.

Koňská defibrinovaná krev, přidaná do Čokoládového agaru pro kultivaci Campylobacter jejuni při teplotě okolo 75°C, je zdrojem důležitých látek pro růst náročných mikroorganismů, jako je Campylobacter spp. Směs antibiotik inhibuje růst přídatné mikroflóry. Vankomycin inhibuje růst gram-pozitivních a anaerobní bakterií. Polymyxin B inhibuje většinu gram-negativních bakterií, vyjma bakterií rodu Proteus a Neisseria. Trimethoprim inhibuje růst patogenů močových cest. Amfotericin B inhibuje růst kvasinek, plísní a vláknitých hub. Cefalotin inhibuje většinu gram-pozitivních i gram-negativních bakterií.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s Čokoládovým agarem pro kultivaci Campylobacter jejuni pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v campy atmosféře při 42 ± 2°C 48 - 72 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Čokoládový agar pro kultivaci Campylobacter jejuni obsahuje látky živočišného původu. Z tohoto důvodu je doporučeno pracovat s tímto výrobkem jako potenciálně infekčním materiálem a dodržovat pravidla práce obvyklé pro tento typ materiálu.
Výrobek obsahuje látky trimethoptim a cefalotin.

Čokoládový agar pro kultivaci Campylobacter jejuni skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Čokoládový agar pro kultivaci Campylobacter jejuni dodáváme v balení po 10 kusech.