tel:+420 702 120 241

Agar pro kultivaci Campylobacter jejuni (KARMALI)

Zkratka:CJK
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

Agar pro kultivaci Campylobacter jejuni (KARMALI) se používá k selektivní izolaci a kultivaci Campylobacter spp., převážně Campylobacter jejuni a Campylobacter coli při teplotě 42°C.

Koňská defibrinovaná krev je v Agaru pro kultivaci Campylobacter jejuni (KARMALI) nahrazena aktivním uhlím, pyruvátem sodným a heminem. Tyto látky podporují růst Campylobacter spp. Směs antibiotik inhibuje přídatnou mikroflóru. Vankomycin inhibuje gram-pozitivní a anaerobní bakterie. Cefoperazon inhibuje většinu gram-pozitivních i gram-negativních bakterií.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s Agarem pro kultivaci Campylobacter jejuni (KARMALI) pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v campy atmosféře při 42 ± 2°C 48 - 72 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Výrobek obsahuje cefoperazon a cykloheximid.

Agar pro kultivaci Campylobacter jejuni (KARMALI)skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Agar pro kultivaci Campylobacter jejuni (KARMALI) dodáváme v balení po 10 kusech.