tel:+420 702 120 241

Pseudomonas agar

Zkratka:CN
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 55, Petriho miska 90

Detail zboží

Pseudomonas agar se používá pro selektivní izolaci, identifikaci a určení počtu Pseudomonas spp. ve vzorku.

Chlorid hořečnatý a síran draselný, obsažené v Pseudomonas agaru, podporují tvorbu pigmentu u kolonií Pseudomonas spp. Cetrimide supplement se přidává pro selektivní izolaci Pseudomonas aeruginosa ze vzorků a potlačuje růst Klebsiella spp., Proteus spp. a Providencia spp.

Vzorek očkujte do vytemperované plotny s kultivační půdou Pseudomonas agar pomocí inokulační kličky, vatovým tampónem či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 18 – 24 hodin. Poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Kultivační půdu Pseudomonas agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení).
Expirace je 60 dní od data výroby

Pseudomonas agar dodáváme v balení po 10 kusech.