tel:+420 702 120 241

Čokoládový agar

Zkratka:COK
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90, D6

Detail zboží

Čokoládový agar se používá k izolaci a kultivaci výživově náročných mikroorganismů, zejména bakterií rodu Haemophilus a Neisseria, izolovaných z klinických a ostatních vzorků.

Půda k přímému použití.
Beraní defibrinovaná krev přidávaná do Čokoládového agaru při 75 - 80 °C je zdrojem esenciálních růstových faktorů X a V, které jsou důležité pro výživově náročné bakterie, jako je např. Haemophilus spp.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s kultivační půdou Čokoládový agar pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře s obsahem CO2 5 % (atmosféra vhodná pro kultivaci mikroaerofilních bakterií) při 35 ± 2°C 24 - 48 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení. Pro Neisseria spp. je doporučená doba kultivace 48 hodin a více.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Čokoládový agar obsahuje látky živočišného původu. Certifikované znalosti o původu a/nebo o zdravotním stavu zvířat nemohou zcela zaručit nepřítomnost přenosných patogenních agens. Z těchto důvodu je doporučeno pracovat s tímto výrobkem jako potenciálně infekčním materiálem a dodržovat pravidla práce obvyklé pro tento typ materiálu.

Kultivační půdu Čokoládový agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Expirace je 60 dní od data výroby.

Čokoládový agar dodáváme v balení po 10 kusech.