tel:+420 702 120 241

Čokoládové destičky 3+3 se supplementem Hi-2

Zkratka:D6COKHI2
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:D6

Detail zboží

Destičky 3+3 s čokoládovým agarem a supplementem Hi-2 se používají k simultánní detekci, selektivní izolaci a kultivaci výživově náročných mikroorganismů, zejména bakterií rodu Haemophilus, izolovaných z klinických a ostatních vzorků.

Beraní defibrinovaná krev, přidávaná do destiček 3+3 s čokoládovým agarem a supplementem Hi-2 při 75 - 80 °C, je zdrojem esenciálních růstových faktorů X a V, které jsou důležité pro výživově náročné bakterie, jako je např. Haemophilus spp. Hi-2 supplement zajišťuje selektivitu média pro hemofily a inhibuje přídatnou mikroflóru.

Vzorek očkujte na vytemperovanou destičku 3+3 s čokoládovým agarem a supplementem Hi-2 pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou destičku inkubujte v aerobní atmosféře s obsahem CO2 5 % (atmosféra vhodná pro kultivaci mikroaerofilních bakterií) při 35 ± 2°C 24 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Destičky 3+3 s čokoládovým agarem a supplementem Hi-2 obsahují látky živočišného původu. Certifikované znalosti o původu a/nebo o zdravotním stavu zvířat nemohou zcela zaručit nepřítomnost přenosných patogenních agens. Z těchto důvodu je doporučeno pracovat s tímto výrobkem jako potenciálně infekčním materiálem a dodržovat pravidla práce obvyklé pro tento typ materiálu.

Destičky 3+3 s čokoládovým agarem a supplementem Hi-2 skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Destičky s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
60 dní od data výroby.

Destičky 3+3 s čokoládovým agarem a supplementem Hi-2 dodáváme v balení po 5 kusech.