tel:+420 702 120 241

DNase agar

Zkratka:DNASE
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90

Detail zboží

DNase agar slouží k identifikaci bakterií produkující enzym deoxyribonuklázu, převážně k diferenciaci stafylokoků.

Deoxyribonukleová kyselina, obsažená v DNase agaru, slouží k identifikaci bakterií produkující enzym deoxyribonukleázu. V případě, kdy bakterie produkuje enzym deoxyribonuklázu dochází k degradaci deoxyribonukleové kyseliny. Při následném přelití agaru jedno molární kyselinou chlorovodíkovou dojde do několika minut v okolí kolonií k vytvoření zóny projasnění. V případě kultivace bakterií, které deoxyribonuklázu neprodukují, nedochází k degradaci kyseliny deoxyribonukleové a po přelití agaru jedno molární kyselinou chlorovodíkovou dojde k vytvoření precipitátu na celém povrchu agaru.

Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu s kultivační půdou DNase agar pomocí inokulační kličky nebo vatového tamponu či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu inkubujte v aerobní atmosféře při 35 ± 2°C 18 - 24 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Poznámka:
Produkce enzymu deoxyribonuklázy bakterií slouží k průkazu jejích patogenity, nikoli jako identifikační znak bakterie.
Malá zóna projasnění může být způsobena produkcí jiných enzymů nebo produkcí organických kyselin.
DNasy mohou být produkovány i ostatními bakteriemi např. Serratia a Aeromonas.
Médium DNase agar jednou přelité kyselinou chlorovodíkovou by mělo být odečteno během několika minut a nikdy opakovaně inkubováno.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Kultivační půdu DNase agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení).
Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Expirace 60 dní od data výroby.

DNase agar dodáváme v balení po 10 kusech.