tel:+420 702 120 241

Dermatophyte Test Medium

Zkratka:DTM
Trvanlivost:60 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 55

Detail zboží

Dermatophyte Test Medium dle Taplina je selektivní a differenciační medium určené k identifikaci dermatofytů jako je Trichophyton, Microsporum či Epidermatophyton.

Amfotericin B, obsažený v Dermatophyte Test Medium, inhibuje růst většiny saprofytických plísní. Gentamicin inhibuje růst gram-negativních bakterií včetně rodu Pseudomonas, zatímco chlortetracyklin inhibuje růst širokého spektra bakterií jak gram- pozitivních, tak gram-negativních. Fenolová červeň je pH indikátorem, jehož barva se mění ze žluté na červenou (zbarvení media se mění z oranžové na červenou) z důvodu zvyšování pH půdy zásaditými metabolity dermatofytů.

Postup při inokulaci Dematophyte Test Medium:

  1. Pečlivě odeberte vzorek.
  2. Umístěte vzorek do středu povrchu média a zatlačte ho do něj, aby došlo k těsnému kontaktu s médiem.
  3. Zavřete víčko tak, aby zůstávalo volně a mohlo docházet k výměně vzduchu během inkubace.
  4. Ponechte inkubovat víčkem dolů při pokojové teplotě po dobu 7 – 14 dnů. Po 24 hodinách od začátku inkubace lze výsledky průběžně odečítat.
  5. Při průběžném odečítání výsledků sledujte změnu zbarvení media z oranžové do červené a morfologii kolonií. Některé saprofytické plísně, kvasinky či bakterie mohou změnit též zbarvení média, ale měli by být snadno odlišitelné od dermatofytů podle morfologie kolonií.
  6. Úplná klasifikace dermatofytů je závislá na mikroskopickém pozorování společně s biochemickými a sérologickými testy.
Pouze pro profesionální použití.
Dermatophyte Test Medium nesmí být používán po určené době exspirace.

Kultivační půdu Dermatophyte Test Medium skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě, vždy víčkem misky dolů. Při skladování může docházet ke kondenzaci vody na víčku misky, kterou je před použitím nutné odstranit vylitím.
Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení).
Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.

Expirace je 60 dní od data výroby.
Dermaptohyte Test Medium dodáváme v balení po 5 kusech.