tel:+420 702 120 241

Columbia krevní agar s BDK 5 %

Zkratka:KA5
Trvanlivost:44 dní
IVD:Ano
Balení:Petriho miska 90, OP, D12x12

Detail zboží

Columbia krevní agar s 5% beranní defibrinované krve je obecné kultivační médium používané k izolaci a kultivaci nenáročných i náročných mikroorganismů z klinických i ostatních vzorků.

Speciální pepton obsažený v Columbia krevním agaru s BDK je zdrojem živin. Škrob neutralizuje toxické metabolity, popřípadě slouží jako zdroj energie pro mikroorganismy produkující alfa amylázy. Chlorid sodný udržuje osmotickou rovnováhu média. Beraní krev umožňuje odečet hemolytických reakcí a též slouží jako zdroj růstového faktoru X (hemin) důležitý pro růst některých patogenních druhů bakterií.
 
Vzorek očkujte na vytemperovanou plotnu/destičku s Columbia krevním agarem pomocí inokulační kličky, vatovým tamponem či jiným validovaným postupem. Naočkovanou plotnu/destičku inkubujte v aerobní atmosféře nebo atmosféře obohacené 5 % CO2 nebo anaerobní atmosféře (dle typu metabolismu bakterie) při 35 ± 2°C 18 - 24 hodin, poté proveďte kontrolu růstu a vyhodnocení.

Pouze pro profesionální použití.
Výrobek nesmí být používán po určené době exspirace.
Columbia krevní agar obsahuje látky živočišného původu. Z tohoto důvodu je doporučeno pracovat s tímto výrobkem jako potenciálně infekčním materiálem a dodržovat pravidla práce obvyklé pro tento typ materiálu.    
Kultivační půdu Columbia krevní agar skladujte při teplotě 2-8 °C ve tmě. Zamezte výkyvům teplot (přehřátí, zmrazení). Plotny s kultivační půdou uchovávejte co nejdéle v originálním balení.
Plotny s kultivační půdou nepoužívejte, pokud vykazují fyzikální změnu média (např. vysušení, odbarvení či změnu barvy), přítomnost mikrobiální kontaminace či narušení vlastního obalu kultivačního média.

Columbia krevní agar dodáváme v balení po 10 kusech.