tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u Enterococcus spp.

Zkratka:MIC_ENTEROCOCCUS
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence k antimikrobikům u bakterií rodu Enterococcus mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.
Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

PNC AMP TIG GEN CMP TET ERY CIP VAN TEI LNZ FUR
4 16 4 128 32 16 4 16 32 32 32 PKR
2 8 2 64 16 8 2 8 16 16 16 128
1 4 1 32 8 4 1 4 8 8 8 64
0,5 2 0,5 16 4 2 0,5 2 4 4 4 32
0,25 1 0,25 8 2 1 0,25 1 2 2 2 16
0,125 0,5 0,125 4 1 0,5 0,125 0,5 1 1 1 8
0,063 0,25 0,063 2 0,5 0,25 0,063 0,25 0,5 0,5 0,5 4
0,031 0,125 0,031 1 0,25 0,125 0,031 0,125 0,25 0,25 0,25 2
 
Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro piperacilin/tazobactam odpovídá koncentraci piperacilinu
Seznam antimikrobiálních látek:
 
1.         PNC    penicillin
2.         AMP   ampicillin
3.         TIG     tigecycline
4.         GEN   gentamicin
5.         CMP   chloramphenicol
6.         TET    tetracycline
7.         ERY   erytromycin
8.         CIP      ciprofloxacin
9.         VAN   vancomycin
10.       TEI      teicoplanin
11.       LNZ    linezolid
12.       FUR    nitrofurantoin
PKR     pozitivní kontrola růstu
 
 
Sety jsou vyráběny s použitím kultivačního média CAMHB

Interpretace viz přiložený soubor ve formátu PDF.