tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u bakteriálních patogenů drůbeže

Zkratka:MIC_DRUBEZ
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.
Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

PEN AMP AMC ENR ERY GEN CLI SXT FFC TET DOX NEO
8 16 32 8 16 64 16 4 64 32 16 PKR
4 8 16 4 8 32 8 2 32 16 8 128
2 4 8 2 4 16 4 1 16 8 4 64
1 2 4 1 2 8 2 0,5 8 4 2 32
0,5 1 2 0,5 1 4 1 0,25 4 2 1 16
0,25 0,5 1 0,25 0,5 2 0,5 0,125 2 1 0,5 8
0,125 0,25 0,5 0,125 0,25 1 0,25 0,06 1 0,5 0,25 4
0,06 0,125 0,25 0,06 0,125 0,5 0,125 0,03 0,5 0,25 0,125 2
 
Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu


Seznam antimikrobiálních látek:
 
 
 1. PEN                            penicilin
 2. AMP                           ampicilin
 3. AMC                           amoxicilin/klavulanová kyselina 2/1
 4. ENR                            enrofloxacin
 5. ERY                            erytromycin
 6. GEN                            gentamicin
 7. CLI                             klindamycin
 8. SXT                            trimethoprim/sulfamethoxazol 1/19
 9. FFC                             florfenikol                  
 10. TET                             tetracyklin
 11. DOX                           doxycyklin                             
 12. NEO                            neomycin       
 13. PKR                      pozitivní kontrola růstu
 
Sety jsou vyráběny ve dvou modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
 1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově nenáročných bakterií - CAMHB
 2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve
Interpretace viz přiložený soubor ve formátu PDF.