tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u Staphylococcus spp. a Streptococcus spp.

Zkratka:MIC_STAP_STREP
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence k antimikrobikům u bakterií rodů Staphylococcus a Streptococcus mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

PEN OXA AMP CMP TET VAN ERY CLI CIP GEN TEI SXT
2 16 64 32 16 64 8 8 8 32 64 PKR
1 8 32 16 8 32 4 4 4 16 32 64
0.5 4 16 8 4 16 2 2 2 8 16 32
0.25 2 8 4 2 8 1 1 1 4 8 16
0.125 1 4 2 1 4 0.5 0.5 0.5 2 4 8
0.063 0.5 2 1 0.5 2 0.25 0.25 0.25 1 2 4
0.031 0.25 1 0.5 0.25 1 0.125 0.125 0.125 0.5 1 2
0.015 0.125 0.5 0.25 0.125 0.5 0.063 0.063 0.063 0.25 0.5 1
 
Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu


Seznam antimikrobiálních látek:
 
PEN     penicilin
OXA    oxacilin
AMP    ampicilin
CMP    chloramphenicol
TET     tetracyklin
VAN    vancomycin
ERY    erythromycin
CLI      clindamycin
CIP      ciprofloxacin
GEN    gentamicin
TEI      teicoplain
SXT     trimethoprim/sulfamethoxazol v poměru 1/19
PKR     pozitivní kontrola růstu
 
 
Sety jsou vyráběny ve dvou modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
  1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u Staphylococcus spp. – CAMHB
  2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u Streptococcus spp. – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve
Interpretace viz přiložený soubor ve formátu PDF.