tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u gramnegativních bakterií – I. řada

Zkratka:MIC_G-I
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence k antimikrobikům u bakteriálních gramnegativních patogenů mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

AMP AMS CZL CRX CXT CMP TET GEN SXT COL OFL AZT
64 32 64 64 32 64 32 32 64 32 16 PKR
32 16 32 32 16 32 16 16 32 16 8 64
16 8 16 16 8 16 8 8 16 8 4 32
8 4 8 8 4 8 4 4 8 4 2 16
4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 1 8
2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 0,5 4
1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,25 2
0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,125 1
 
Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro ampicilin/sulbactam odpovídá koncentraci ampicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu
 
 
Seznam antimikrobiálních látek:
 
AMP    ampicillin
AMS    ampicillin/sulbactam 2/1
CZL     cefazolin
CRX    cefuroxim
CXT     cefoxitin
CMP    chloramfenicol
TET     tetracyklin
GEN    gentamicin
COT     trimethoprim/sulfamethoxazol 1/19
SXT     kolistin
OFL     ofloxacin
AZT     aztreonam
PKR     pozitivní kontrola růstu
 
 
Sety jsou vyráběny ve dvou modifikacích, které se liší ve složení růstového média
  1. Set pro stanovení MIC růstově nenáročných gramnegativních bakterií – Mueller Hinton Broth
  2. Set pro stanovení MIC růstově náročných gramnegativních bakterií – Mueller Hinton Broth, lyzovaná koňská krev (5 %) a β-NAD (20 mg/L)

Interpretace viz přiložený soubor ve formátu PDF.