tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u gramnegativních bakterií – II. řada

Zkratka:MIC_G-II
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence k antimikrobikům u bakteriálních gramnegativních patogenů mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

AMI PPT CPR CTX CTZ CPM CPS MER CIP TIG TOB PIP
64 128 32 16 16 32 64 64 16 16 32 PKR
32 64 16 8 8 16 32 32 8 8 16 128
16 32 8 4 4 8 16 16 4 4 8 64
8 16 4 2 2 4 8 8 2 2 4 32
4 8 2 1 1 2 4 4 1 1 2 16
2 4 1 0,5 0,5 1 2 2 0,5 0,5 1 8
1 2 0,5 0,25 0,25 0,5 1 1 0,25 0,25 0,5 4
0,5 1 0,25 0,125 0,125 0,25 0,5 0,5 0,125 0,125 0,25 2
 
Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro piperacilin/tazobactem odpovídá koncentraci piperacilinu; koncentrace pro cefoperazon/sulbactam odpovídá koncentraci cefoperazonu
 
 
Seznam antimikrobiálních látek:
 
AMI     amikacin
PPT      piperacillin/tazobactam (fixní koncentrace tazobactamu 4 mg/L)
CPR     cefoperazon
CTX     cefotaxim
CTZ     ceftazidim
CPM    cefepim
CPS      cefoperazon/sulbactam  2/1
MER    meropenem
CIP       ciprofloxacin
TIG      tigecyclin
TOB     tobramycin
PIP       piperacillin
PKR     pozitivní kontrola růstu
 
Sety jsou vyráběny ve dvou midifikacích, které se liší ve složení růstového média
  1. Set pro stanovení MIC růstově nenáročných gramnegativních bakterií – Mueller Hinton Broth
  2. Set pro stanovení MIC růstově náročných gramnegativních bakterií – Mueller Hinton Broth, lyzovaná koňská krev (5 %) a β-NAD (20 mg/L)
Interpretace viz přiložený soubor ve formátu PDF.