tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u veterinárně významných patogenů - gramnegativní bakterie

Zkratka:MIC_VVP_G-
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.

Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu

 

AMP CTX EFT CEQ TET ENR FFC SXT COL APR GEN AMC
KF MAR DOX
64 16 16 8 64 4 128 32 8 64 64 PKR
32 8 8 4 32 2 64 16 4 32 32 32
16 4 4 2 16 1 32 8 2 16 16 16
8 2 2 1 8 0,5 16 4 1 8 8 8
4 1 1 32 4 0,25 8 2 4 16 4 4
2 0,5 0,5 16 2 0,125 4 1 2 8 2 2
1 0,25 0,25 8 1 0,06 2 0,5 1 4 1 1
0,5 0,125 0,125 4 0,5 0,03 1 0,25 0,5 2 0,5 0,5

Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu

Seznam antimikrobiálních látek:
 
 1. AMP                           ampicilin
 2. CTX                           cefotaxim
 3. EFT                            ceftiofur
 4. CEQ                           cefchinom
 5. KF                              cefalotin
 6. TET                            tetracyklin
 7. ENR                           enrofloxacin
 8. FFC                            florfenikol      
 9. SXT                            trimethoprim/sulfamethoxazol 1/19
 10. COL                           kolistin
 11. MAR                          marbofloxacin
 12. APR                           apramycin
 13. DOX                          doxycyclin
 14. GEN                           gentamicin
 15. AMC                          amoxicilin/klavulanová kyselina 2/1
 16. PKR                                  pozitivní kontrola růstu


Sety jsou vyráběny pro růstově nenáročných bakterií – kultivační médium CAMHB


Interpretace výsledků viz přiložený soubor ve formátu PDF.