tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u bakteriálních gramnegativních původců mastitid

Zkratka:MIC_MASTITIDY_G-
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.

 

AMP AMC KF EFT CEQ TET ENR SXT COL GEN STR NEO
                MAR      
64 64 64 16 32 64 8 32 8 64 64 PKR
32 32 32 8 16 32 4 16 4 32 32 32
16 16 16 4 8 16 2 8 2 16 16 16
8 8 8 2 4 8 1 4 ≤1 8 8 8
4 4 4 1 2 4 0,5 4 4 4 4
2 2 2 0,5 1 2 0,25 1 2 2 2 2
1 1 1 0,25 0,5 1 0,125 0,5 1 1 1 1
0,5 0,5 0,5 0,125 0,25 0,5 0,06 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5


Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu

Seznam antimikrobiálních látek:
 
AMP                           ampicilín
AMC                          amoxicilin/klavulanová kyselina 2/1
KF                              cefalotin
EFT                             ceftiofur
CEQ                           cefchinom
TET                             tetracyklin
ENR                           enrofloxacin
SXT                            trimenthoprim/sulfamethoxazol 1/19
COL                           kolistin
MAR                          marbofloxacin
GEN                           gentamicin
STR                            streptomycin
NEO                           neomycin
PKR                            pozitivní kontrola růstu


Sety jsou vyráběny pro růstově nenáročných bakterií – kultivační médium CAMHB


Interpretace výsledků viz přiložený soubor ve formátu PDF.