tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u bakteriálních grampozitivních původců mastitid

Zkratka:MIC_MASTITIDY_G+
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních grampozitivních původců mastitid mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

PNC AMC KF EFT CLI GEN STR SXT ENR TET RIF FOX
          NEO           OXA
8 64 64 32 16 256 1024 32 8 32 4 PKR
4 32 32 16 8 128 512 16 4 16 2 16
2 16 16 8 4 8 256 8 2 8 1 8
1 8 8 4 2 4 32 4 1 4 0,5 4
0,5 4 4 2 1 ≤2 16 2 0,5 2 0,25 2
0,25 2 2 1 0,5 16 8 1 0,25 1 0,125 1
0,125 1 1 0,5 0,25 8 4 0,5 0,125 0,5 0,06 0,5
0,06 0,5 0,5 0,25 0,125 4 2 0,25 0,06 0,25 0,03 0,25

Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu

Seznam antimikrobiálních látek:
 
PNC                            penicilin
AMC                          amoxicilin/klavulanová kyselina 2/1
KF                               cefalotin
EFT                             ceftiofur
CLI                             klindamycin
GEN                           gentamicin
NEO                           neomycin
STR                            streptomycin              
SXT                            trimenthoprim/sulfamethoxazol 1/19
ENR                           enrofloxacin
TET                             tetracyklin
RIF                             rifampicin
FOX                           cefoxitin
OXA                           oxacilin
PKR                            pozitivní kontrola růstu
Sety jsou vyráběny ve dvou modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
  1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově nenáročných bakterií - CAMHB
  2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve

Interpretace výsledků viz přiložený soubor ve formátu PDF.