tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u bakteriálních patogenů prasat

Zkratka:MIC_PRASATA
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.

 

AMX AMC EFT TET SXT ENR FFC GEN COL TUL TIL TIA
32 32 32 32 32 16 32 64 32 128 128 PKR
16 16 16 16 16 8 16 32 16 64 64 32
8 8 8 8 8 4 8 16 8 32 32 16
4 4 4 4 4 2 4 8 4 16 16 8
2 2 2 2 2 1 2 4 2 8 8 4
1 1 1 1 1 0,5 1 2 1 4 4 2
0,5 0,5 0.5 0.5 0.5 0,25 0,5 1 0,5 2 2 1
0,25 0,25 0.25 0.25 0.25 0,125 0,25 0,5 0,25 1 1 0,5

Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu

Seznam antimikrobiálních látek:
 1. AMX                           amoxicilin
 2. AMC                           amoxicilin/klavulanová kyselina 2/1
 3. EFT                             ceftiofur
 4. TET                             tetracyklin
 5. SXT                             trimethoprim/sulfamethoxazol 1/19
 6. ENRO                         enrofloxacin
 7. FFC                             florfenikol
 8. GEN                            gentamicin
 9. COL                            kolistin
 10. TUL                            tulathromycin 
 11. TILM                          tilmikosin
 12. TIA                             tiamulin
 13. PKR                                  pozitivní kontrola růstu


Sety jsou vyráběny ve třech modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
 1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově nenáročných bakterií - CAMHB
 2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve
 3. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – VFM
Interpretace výsledků viz přiložený soubor ve formátu PDF.