tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u bakteriálních patogenů psů a koček

Zkratka:MIC_PSI_KOCKY
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

AMP AMC TET ENR MAR COL CPD CLI NF SXT SUL GEN
16 16 32 16 16 32 32 16 256 32 1024 PKR
8 8 16 8 8 16 16 8 128 16 512 32
4 4 8 4 4 8 8 4 64 8 256 16
2 2 4 2 2 4 4 2 32 4 128 8
1 1 2 1 1 2 2 1 16 2 64 4
0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 8 1 32 2
0,25 0,25 0.5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 4 0.5 16 1
0,125 0,125 0.25 0,125 0,125 0,25 0,25 0,125 2 0.25 8 0,5

Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu

Seznam antimikrobiálních látek:
 
 1. AMP                           ampicilin
 2. AMC                           amoxicilin/klavuanová kyselina
 3. TET                             tetracyklin
 4. ENR                            enrofloxacin
 5. MAR                           marbofloxacin
 6. COL                            kolistin
 7. CPD                            cefpodoxim
 8. CLI                             klindamycin
 9. NF                               nitrofurantoin
 10. SXT                            trimethoprim/sulfamethoxazol 1:19     
 11. SUL                            sulfamethoxazol
 12. GEN                            gentamicin
 13. PKR                            pozitivní kontrola růstu


Sety jsou vyráběny ve dvou modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
 1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově nenáročných bakterií - CAMHB
 2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve
Interpretace výsledků viz přiložený soubor ve formátu PDF.