tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u bakteriálních patogenů skotu

Zkratka:MIC_SKOT
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.


 

AMX AMC EFT TET ENR FFC COL TUL SPE SXT SUL TIL
32 32 32 32 16 32 32 128 512 32 512 PKR
16 16 16 16 8 16 16 64 256 16 256 64
8 8 8 8 4 8 8 32 128 8 128 32
4 4 4 4 2 4 4 16 64 4 64 16
2 2 2 2 1 2 2 8 32 2 32 8
1 1 1 1 0,5 1 1 4 16 1 16 4
0,5 0,5 0.5 0.5 0,25 0,5 0,5 2 8 0.5 8 2
0,25 0,25 0.25 0.25 0,125 0,25 0,25 1 4 0.25 4 1
 


Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro amoxicilin/kyselina klavulanová odpovídá koncentraci amoxicilinu; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu

Seznam antimikrobiálních látek:
 
 1.  
 2. AMX                           amoxicilin
 3. AMC                           amoxicilin/klavuanová kyselina
 4. EFT                             ceftiofur
 5. TET                             tetracyklin
 6. ENR                            enrofloxacin
 7. FFC                             florfenikol
 8. COL                            kolistin
 9. TUL                           tulathromycin
 10. SPE                             spectinomycin
 11. SXT                            trimethoprim/sulfamethoxazol 1:19     
 12. SUL                            sulfamethoxazol
 13. TIL                              tilmikosin
 14. PKR                                  pozitivní kontrola růstu


Sety jsou vyráběny ve třech modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
 1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově nenáročných bakterií - CAMHB
 2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve
 3. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – VFM
Interpretace výsledků viz přiložený soubor ve formátu PDF.