tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u veterinárně specifických patogenů

Zkratka:MIC_VSP
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.

 
 

PNC AMP EFT TUL TILM TIA TET ENR FFC SPE TILD GAM
DOX
8 16 16 128 64 64 64 8 16 128 64 PKR
4 8 8 64 32 32 32 4 8 64 32 8
2 4 4 32 16 16 16 2 4 32 16 4
1 2 2 16 8 8 8 1 2 16 8 2
0,5 1 1 8 4 4 4 0,5 1 4 4 1
0,25 0,5 0,5 4 2 2 2 0,25 0,5 2 2 0,5
0,125 0,25 0,25 2 1 1 1 0,125 0,25 1 1 0,25
0,06 0,125 0,125 1 0,5 0,5 0,5 0,06 0,125 0,5 0,5 0,125
 

Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l;

Seznam antimikrobiálních látek:
 
 1. PNC                           penicilin
 2. AMP                           ampicilin
 3. EFT                            ceftiofur
 4. TUL                            tulathromycin
 5. TILM                          tilmikosin
 6. TIA                             tiamulin
 7. TET                            tetracyklin
 8. ENR                           enrofloxacin
 9. FFC                            florfenikol
 10. SPE                            spektinomycin
 11. DOX                          doxycylin
 12. TILD                          tildipirosin
 13. GAM                          gamithromycin
PKR                                 pozitivní kontrola růstu

 
Sety jsou vyráběny ve třech modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
 1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově nenáročných bakterií - CAMHB
 2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve
 3. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – VFM

Interpretace viz přiložený soubor ve formátu PDF.