tel:+420 702 120 241

Set ke stanovení MIC antimikrobiálních látek u veterinárně významných patogenů - grampozitivní bakterie

Zkratka:MIC_VVP_G+
Trvanlivost:180 dní
IVD:Ano

Detail zboží

Laboratorní in vitro stanovení citlivosti/rezistence klinických bakteriálních izolátů z drůbeže mikrodiluční metodou k antimikrobiálním látkám, které je nezbytné pro efektivní léčbu a významnou měrou přispívá k omezení nežádoucího šíření rezistencí k antimikrobiálním látkám v bakteriálních populacích.

Na mikrotitrační destičce s 96 jamkami - 12 sloupců (1-12) a 8 řádků (A-H) jsou ve sloupcích dvojkové ředící řady dvanácti navržených antimikrobiálních látek, u jedenácti antimikrobiálních látek (sloupce 1-11) je na destičce 8 ředění (řádky A-H) a u jedné antimikrobiální látky (sloupec 12) je 7 ředění (řádky B-H) a v řádku A je jamka s médiem bez antimikrobiální látky sloužící jako pozitivní kontrola růstu testovaných bakterií.
 

PNC AMP CEF ERY CLI GEN SXT ENR TET FFC RIF FOX
OXA
8 16 32 16 16 256 4 8 32 64 4 PKR
4 8 16 8 8 128 2 4 16 32 2 16
2 4 8 4 4 8 1 2 8 16 1 8
1 2 4 2 2 4 0,5 1 4 8 0,5 4
0,5 1 2 1 1 2 0,25 0,5 2 4 0,25 2
0,25 0,5 1 0,5 0,5 1 0,125 0,25 1 2 0,125 1
0,125 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,06 0,125 0,5 1 0,06 0,5
0,06 0,125 0,25 0,125 0,125 0,25 0,03 0,06 0,25 0,5 0,03 0,25
 
Koncentrace antimikrobálních látek v tabulce mg/l; koncentrace pro trimethoprim/sulfamethoxazol odpovídá koncentraci trimethoprimu
Seznam antimikrobiálních látek:
 
 1. PNC                           penicilin
 2. AMP                           ampicilin
 3. CEF                            ceftiofur
 4. ERY                           erythromycin
 5. CLI                             klindamycin
 6. GEN                           gentamicin
 7. SXT                            trimethoprim/sulfamethoxazol 1/19
 8. ENR                           enrofloxacin
 9. TET                            tetracyklin
 10. FFC                            florfenikol      
 11. RIF                             rifampin
 12. FOX                           cefoxitin
 13. OXA                          oxacilin
PKR                                 pozitivní kontrola růstu
 
Sety jsou vyráběny ve dvou modifikacích, které se liší ve složení živného média, v němž budou ředěny antimikrobiální látky:
 1. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově nenáročných bakterií - CAMHB
 2. Set ke stanovení MIC k antimikrobiálním látkám u růstově náročných bakterií – CAMHB s 5 % lyzované koňské krve
 
Interpretace viz přiložený soubor ve formátu PDF.